Przebudowa drogi pow. nr 0006Z Międzywodzie - Wolin, na odc. Unin do skrz. z drogą pow. nr 0003Z i odc. drogi nr 0003Z Wisełka - Wolin od skrz. z drogą pow. nr 0006Z do skrz. z wiaduktem kolejowym

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Kamieński

Miejsce realizacji

Powiat kamieński:

Kamień Pomorski
Wolin
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne

Projekt obejmował przebudowę ok. 5 kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 0006Z Międzywodzie - Wolin, na odcinku Unin do skrzyżowania z drogą powiatową nr 0003Z a także ok. 0,7 kilometrowego odcinka drogi nr 0003Z Wisełka - Wolin od skrzyżowania z drogą powiatową nr 0006Z do skrzyżowania z wiaduktem kolejowym.  
 
W ramach przeprowadzonej przebudowy wymieniono nawierzchnię i miejscami poszerzono drogę,
w miejscowości Unin przy zatoce autobusowej wyprowadzono chodnik o szerokości 2 m oraz odnowiono progi zwalniające dla większego bezpieczeństwa pieszych.
 
Na odcinku drogi powiatowej nr 0003Z i 0006Z przebudowano 2 skrzyżowania, 11 przejść dla pieszych oraz 2 zatoki autobusowe.
 
Prace objęły także remont żelbetowego, belkowego mostu w miejscowości Darzowice, który poza wymianą nawierzchni został wyposażony w bariery sprężyste mostowe zamontowane do dźwigara mostu. Po lewej stronie jezdni w kierunku Wolina wydzielono chodnik dla pieszych i rowerzystów o szerokości 1,70 m na moście i 150 m poza obrębem mostu i barier sprężystych, co zwiększyło poziom bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
 
Droga powiatowa nr 0006Z Międzywodzie – Wolin to jedna z najważniejszych dróg w gminie Wolin i powiecie kamieńskim. Stanowi ważny węzeł komunikacyjny, którym w trakcie sezonu letniego poruszają się turyści zmierzający nad morze a także osoby zwiedzające ciekawe  atrakcje turystyczne takie jak Woliński Park Narodowy, punkt widokowy, zabytki sakralne w Wolinie i Kamieniu Pomorskim. Sama wyremontowana droga jest atrakcyjna i malownicza a to za sprawą przylegającej do trasy zabytkowej alei drzew.
 
Jest to również droga zapewniająca powiązanie z drogami: wojewódzką nr 102 i krajową nr S3. 

Wartość ogółem: 
5 118 457.75
Wydatki kwalifikowalne: 
5 073 363.21
Dofinansowanie: 
1 994 502.18
w tym UE: 
1 994 502.18
Wkład własny: 
3 078 861.03
% dofinansowania: 
39.31
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-033/09
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Kamieński
Miejscowość: 
Kamień Pomorski
Kod pocztowy: 
72-400

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu