Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Czaplinka poprzez budowę nawierzchni dróg gminnych w ulicach Wiejskiej i Akacjowej

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Czaplinek

Miejsce realizacji

Powiat drawski:

Czaplinek
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Wartość ogółem: 
1 095 554.81
Wydatki kwalifikowalne: 
1 042 589.16
Dofinansowanie: 
521 294.57
w tym UE: 
521 294.57
Wkład własny: 
521 294.59
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-037/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Czaplinek
Miejscowość: 
Czaplinek
Kod pocztowy: 
78-550

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu