Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Myśliborzu

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Myślibórz

Miejsce realizacji

Powiat myśliborski:

Myślibórz
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Wartość ogółem: 
752 123.93
Wydatki kwalifikowalne: 
362 422.82
Dofinansowanie: 
181 211.41
w tym UE: 
181 211.41
Wkład własny: 
181 211.41
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-041/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Myślibórz
Miejscowość: 
Myślibórz
Kod pocztowy: 
74-300