Budowa drogi powiatowej Nr 1362Z Wełtyń -Gajki na odcinku Bartkowo-Gajki.

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Gryfiński

Miejsce realizacji

Powiat gryfiński:

Gryfino
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 448 558.85
Wydatki kwalifikowalne: 
2 447 558.85
Dofinansowanie: 
1 219 931.75
w tym UE: 
1 219 931.75
Wkład własny: 
1 227 627.10
% dofinansowania: 
49.84
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-042/09
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Gryfiński
Miejscowość: 
Gryfino
Kod pocztowy: 
74-100