Kompleksowa modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Dobra - etap III w miejscowości Dołuje

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Dobra

Miejsce realizacji

Powiat policki:

Dobra (Szczecińska)
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 866 442.15
Wydatki kwalifikowalne: 
1 701 533.98
Dofinansowanie: 
850 766.99
w tym UE: 
850 766.99
Wkład własny: 
850 766.99
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-049/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Dobra
Miejscowość: 
Dobra
Kod pocztowy: 
72-003

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu