Przebudowa drogi powiatowej nr 0375Z Stare Bielice - Mścice, II etap Stare Bielice - Dobre.

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Koszaliński

Miejsce realizacji

Powiat koszaliński:

Biesiekierz
Będzino
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
6 163 975.53
Wydatki kwalifikowalne: 
5 821 894.08
Dofinansowanie: 
2 910 947.03
w tym UE: 
2 910 947.03
Wkład własny: 
2 910 947.05
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-051/09
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Koszaliński
Miejscowość: 
Koszalin
Kod pocztowy: 
75-620