Budowa sieci dróg gminnych w Gościnie

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Gościno

Miejsce realizacji

Powiat kołobrzeski:

Gościno
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne

W ramach projektu wybudowano i przebudowano cztery drogi lokalne o łącznej długości 1,657km i przebudowano 6 skrzyżowań, w skład których wchodzą:
 
- ulica Grunwaldzka o dł. 846m, składająca się z dwóch odcinków przedzielonych skrzyżowaniem z ulicą Wyspiańskiego;
 
- ulica Kościuszki o dł. 334,5m, składająca się z dwóch odcinków, o jezdni asfaltowej i odcinka o jezdni gruntowej;
 
- ulica Rubinowa o dł. 147m, składająca się z jednego odcinka prostego, stanowi drogę dojazdową do osiedla domków jednorodzinnych;
 
- ulica Szafirowa o dł. 329,5m, składająca się z jednego odcinka prostego, stanowi drogę dojazdową do osiedla domków jednorodzinnych.

Wartość ogółem: 
2 221 273.46
Wydatki kwalifikowalne: 
1 782 578.38
Dofinansowanie: 
891 289.19
w tym UE: 
891 289.19
Wkład własny: 
891 289.19
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-052/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Gościno
Miejscowość: 
Gościno
Kod pocztowy: 
78-120

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu