Przebudowa drogi powiatowej Nr 0511Z Rusko – Malechowo

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Sławieński

Miejsce realizacji

Powiat sławieński:

Darłowo
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
5 626 119.02
Wydatki kwalifikowalne: 
5 137 506.58
Dofinansowanie: 
2 081 625.50
w tym UE: 
2 081 625.50
Wkład własny: 
3 055 881.08
% dofinansowania: 
40.52
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-054/09
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Sławieński
Miejscowość: 
Sławno
Kod pocztowy: 
76-100