Przebudowa drogi powiatowej nr 0400Z Niemica - Laski na odcinku 5,6 km

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Sławieński

Miejsce realizacji

Powiat sławieński:

Malechowo
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
5 071 301.70
Wydatki kwalifikowalne: 
4 922 336.00
Dofinansowanie: 
2 317 047.62
w tym UE: 
2 317 047.62
Wkład własny: 
2 605 288.38
% dofinansowania: 
47.07
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-055/09
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Sławieński
Miejscowość: 
Sławno
Kod pocztowy: 
76-100