Przebudowa ulicy Mickiewicza w Białogardzie.

Nazwa beneficjenta: 
Miasto Białogard

Miejsce realizacji

Powiat białogardzki:

Białogard - miasto
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 402 230.95
Wydatki kwalifikowalne: 
1 049 143.72
Dofinansowanie: 
629 486.23
w tym UE: 
629 486.23
Wkład własny: 
419 657.49
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-056/09
Nazwa beneficjenta: 
Miasto Białogard
Miejscowość: 
Białogard
Kod pocztowy: 
78-200

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu