Przebudowa ulicy Drzymały w Białogardzie.

Nazwa beneficjenta: 
Miasto Białogard

Miejsce realizacji

Powiat białogardzki:

Białogard - miasto
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Wartość ogółem: 
1 973 169.95
Wydatki kwalifikowalne: 
1 208 410.67
Dofinansowanie: 
725 046.39
w tym UE: 
725 046.39
Wkład własny: 
483 364.28
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-059/09
Nazwa beneficjenta: 
Miasto Białogard
Miejscowość: 
Białogard
Kod pocztowy: 
78-200

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu