Przyjazne miasto w regionie zachodniopomorskim - poprawa infrastruktury Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowę ulic na Osiedlu Dzieci Wrzesińskich.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Sławno

Miejsce realizacji

Powiat sławieński:

Sławno - miasto
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 019 628.22
Wydatki kwalifikowalne: 
1 276 960.19
Dofinansowanie: 
638 480.07
w tym UE: 
638 480.07
Wkład własny: 
638 480.12
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-061/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Sławno
Miejscowość: 
Sławno
Kod pocztowy: 
76-100

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu