Przebudowa ulic w Drawnie - etap IV

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Drawno

Miejsce realizacji

Powiat choszczeński:

Drawno
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
802 033.67
Wydatki kwalifikowalne: 
683 696.90
Dofinansowanie: 
341 848.44
w tym UE: 
341 848.44
Wkład własny: 
341 848.46
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-069/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Drawno
Miejscowość: 
Drawno
Kod pocztowy: 
73-220

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu