Przebudowa ulicy Kaszubskiej wraz z odwodnieniem w Złocieńcu

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Złocieniec

Miejsce realizacji

Powiat drawski:

Złocieniec
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne

Przebudowa ulicy Kaszubskiej pozwoliła na lepszą dostępność komunikacyjną punktów gospodarczych działających w jej obrębie oraz dostępność do dwóch jezior leżących w jej pobliżu: Rakowo Duże i Rakowo Małe.
 
Oprócz poprawy poziomu jakości życia mieszkańców i turystów odwiedzających gminę Złocieniec oraz wzrostu zainteresowania okolicą, przebudowa ulicy Kaszubskiej poprawiła jakość infrastruktury drogowej co miało bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz poprawę płynności pojazdów osobowych, dostawczych i towarowych. Realizacja projektu pozwoliła na dostosowanie infrastruktury drogowej do wymogów inwestycyjnych tej części miasta.
 
Przebudowana ulica zapewniła  mieszkańcom nieruchomości, zlokalizowanych w jej ciągu, dojazd do posesji w lepszych warunkach,  a przedsiębiorcom i ich klientom -  dojazd do punktów prowadzenia działalności gospodarczej. Turyści, wędkarze i mieszkańcy uzyskali lepszy dostęp do jezior zlokalizowanych w pobliżu ulicy Kaszubskiej.
 
Z uwagi na istniejący już układ ulicy Kaszubskiej oraz zlokalizowaną tam zabudowę, zastosowane rozwiązania projektowe nie ingerowały w nowy przebieg ulicy, a jedynie polegały na podniesieniu bezpieczeństwa oraz oddziaływaniu na środowisko poprzez wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej (wymiana częściowo położonej nawierzchni bitumicznej i z płyt  betonowych oraz nawierzchni żwirowej) wraz z odwodnieniem poprzez wykonanie wpustów ulicznych. 

Wartość ogółem: 
703 977.27
Wydatki kwalifikowalne: 
703 808.27
Dofinansowanie: 
422 284.96
w tym UE: 
422 284.96
Wkład własny: 
281 523.31
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-101/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Złocieniec
Miejscowość: 
Złocieniec
Kod pocztowy: 
78-520

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu