Przebudowa drogi powiatowej nr 0914Z Resko - Węgorzyno w km 26+886-29+520 wraz z przebudową mostu w km 25+773

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Łobeski

Miejsce realizacji

Powiat łobeski:

Węgorzyno
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne

W ramach projektu przebudowano ok. 2,5 kilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 0914Z z Runowa Pomorskiego do Węgorzyna oraz wyremontowano most drogowy nad rzeką Reska Węgorza.
 
Nowa nawierzchnia, chodniki i barierki ochronne  dla pieszych sprawiły, że poruszanie się  drogą, którą codziennie mieszkańcy dojeżdżają do pracy, szkół, urzędów jest komfortowe i przede wszystkim bezpieczne.
 
Remont drogi  poprawił również bezpieczeństwo turystów poruszających się pieszo drogą, jak również kajakarzy, którzy korzystają ze szlaku kajakowego przebiegającego rzeką Reska Węgorzy.

Jest to również droga często uczęszczana przez przedsiębiorców współpracujących z lokalnymi zakładami gospodarczymi i usługowymi.
 
Realizacja inwestycji dotyczyła remontu drogi jak również mostu drogowego nad rzeką Reska Węgorza, którym dzięki nowej utwardzonej nawierzchni i zwiększonej nośności do 40T, może poruszać się większa liczba pojazdów, szczególnie w przewozach pasażerskich i towarowych.

Wartość ogółem: 
2 918 434.32
Wydatki kwalifikowalne: 
2 639 028.01
Dofinansowanie: 
1 319 514.00
w tym UE: 
1 319 514.00
Wkład własny: 
1 319 514.01
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-102/09
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Łobeski
Miejscowość: 
Łobez
Kod pocztowy: 
73-150

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu

W obiektywie mieszkańców

Alicja Jesionek

Wędrówką jedną życie jest człowieka ...