Budowa drogi publicznej w kierunku Osiedla Helenów w Goleniowie wraz z infrastrukturą techniczną

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Goleniów

Miejsce realizacji

Powiat goleniowski:

Goleniów
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne

Projekt obejmował przebudowę ok. 400 metrowego odcinka drogi na przebiegu ulic Kalinowa – Zacisze na osiedlu Helenów do drogi powiatowej w kierunku Goleniów – Bolechowo.
 
W ramach przeprowadzonej przebudowy uzupełniono nawierzchnię  drogi prowadzącą z osiedla Helenów do centrum miasta, oraz wybudowano ścieżkę pieszo-rowerową.
 
Realizacja inwestycji pozwoliła na lepszą dostępność komunikacyjną punktów gospodarczych i usługowych działających w obrębie obszarów podmiejskich i w tym samym poprawić płynności ruchu i czasu przejazdu samochodów dostawczych i osobowych. Dzięki lepszej dostępności znaczenie i zainteresowanie tą południowo-wschodnią częścią miasta znacznie wzrosło. Przebudowana droga zapewniła  mieszkańcom nieruchomości, zlokalizowanych w jej bezpośrednim sąsiedztwie dojazd do posesji w lepszych warunkach zaś dla pieszych i rowerzystów bezpieczeństwo i komfort spacerów ścieżką pieszo-rowerową.
 
Dodatkowe bezpieczeństwo i lepszą widoczność zapewnia oświetlenie oraz wyraźne i odblaskowe oznakowanie pionowe, barierki,  oznakowanie poziome ciągu pieszo – rowerowego. 

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
991 452.73
Wydatki kwalifikowalne: 
925 054.59
Dofinansowanie: 
462 527.29
w tym UE: 
462 527.29
Wkład własny: 
462 527.30
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-104/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Goleniów
Miejscowość: 
Goleniów
Kod pocztowy: 
72-100

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu