Przebudowa drogi gminnej Grzybowo – Korzystno ETAP II

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Kołobrzeg

Miejsce realizacji

Powiat kołobrzeski:

Kołobrzeg
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 333 016.23
Wydatki kwalifikowalne: 
2 333 016.23
Dofinansowanie: 
1 166 508.11
w tym UE: 
1 166 508.11
Wkład własny: 
1 166 508.12
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-105/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Kołobrzeg
Miejscowość: 
Kołobrzeg
Kod pocztowy: 
78-100