Przebudowa drogi gminnej przez m. Darż od drogi wojewódzkiej Nr 141

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Maszewo

Miejsce realizacji

Powiat goleniowski:

Maszewo
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Wartość ogółem: 
488 335.34
Wydatki kwalifikowalne: 
453 520.08
Dofinansowanie: 
226 760.04
w tym UE: 
226 760.04
Wkład własny: 
226 760.04
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-106/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Maszewo
Miejscowość: 
Maszewo
Kod pocztowy: 
72-130

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu