Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szcz.-Sowno. Wykonanie odcinka drogi w Stargardzie Szcz.od skrzyżowania ul.Piłsudskiego z ul.Sienkiewicza do miejsc.Żarowo-Etap G-od km 13+560 do km 15+958

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Stargardzki

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński
Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Wartość ogółem: 
4 831 201.92
Wydatki kwalifikowalne: 
4 303 757.29
Dofinansowanie: 
2 151 878.64
w tym UE: 
2 151 878.64
Wkład własny: 
2 151 878.65
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-109/09
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Stargardzki
Miejscowość: 
Stargard Szczecinski
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu