Przebudowa drogi powiatowej nr 2313Z odcinek Rutwica-Strączno

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Wałecki

Miejsce realizacji

Powiat wałecki:

Wałcz
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
4 639 027.53
Wydatki kwalifikowalne: 
4 521 995.92
Dofinansowanie: 
2 017 574.09
w tym UE: 
2 017 574.09
Wkład własny: 
2 504 421.83
% dofinansowania: 
44.62
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-111/09
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Wałecki
Miejscowość: 
Wałcz
Kod pocztowy: 
78-600