Budowa drogi gminnej na odcinku od drogi woj. nr 105 obręb Wilczkowo do drogi gminnej w m. Rybokarty.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Gryfice

Miejsce realizacji

Powiat gryficki:

Gryfice
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 882 209.07
Wydatki kwalifikowalne: 
2 882 209.07
Dofinansowanie: 
1 439 129.97
w tym UE: 
1 439 129.97
Wkład własny: 
1 443 079.10
% dofinansowania: 
49.93
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-113/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Gryfice
Miejscowość: 
Gryfice
Kod pocztowy: 
72-300

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu