Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata. Etap III.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Drawsko Pomorskie

Miejsce realizacji

Powiat drawski:

Drawsko Pomorskie
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
675 404.13
Wydatki kwalifikowalne: 
675 404.13
Dofinansowanie: 
337 702.06
w tym UE: 
337 702.06
Wkład własny: 
337 702.07
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-117/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Drawsko Pomorskie
Miejscowość: 
Drawsko Pomorskie
Kod pocztowy: 
78-500