Budowa nawierzchni ulic na osiedlu w obrębie ulic Wywiórskiego-Fałata. Etap IV.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Drawsko Pomorskie

Miejsce realizacji

Powiat drawski:

Drawsko Pomorskie
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
617 403.73
Wydatki kwalifikowalne: 
617 403.73
Dofinansowanie: 
305 738.32
w tym UE: 
305 738.32
Wkład własny: 
311 665.41
% dofinansowania: 
49.52
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-118/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Drawsko Pomorskie
Miejscowość: 
Drawsko Pomorskie
Kod pocztowy: 
78-500

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu