Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Karsk

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Nowogard

Miejsce realizacji

Powiat goleniowski:

Nowogard
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
399 488.50
Wydatki kwalifikowalne: 
398 927.30
Dofinansowanie: 
199 463.65
w tym UE: 
199 463.65
Wkład własny: 
199 463.65
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-119/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Nowogard
Miejscowość: 
Nowogard
Kod pocztowy: 
72-200

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu