Przebudowa drogi wraz z jej odwodnieniem w m. Klicko, Gmina Myślibórz

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Myślibórz

Miejsce realizacji

Powiat myśliborski:

Myślibórz
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
942 316.72
Wydatki kwalifikowalne: 
890 706.12
Dofinansowanie: 
445 353.06
w tym UE: 
445 353.06
Wkład własny: 
445 353.06
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-120/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Myślibórz
Miejscowość: 
Myślibórz
Kod pocztowy: 
74-300