Przebudowa drogi gminnej nr 450004Z Reptowo - Motaniec w Gminie Kobylanka

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Kobylanka

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Kobylanka
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Wartość ogółem: 
2 783 852.51
Wydatki kwalifikowalne: 
2 261 638.13
Dofinansowanie: 
1 130 819.06
w tym UE: 
1 130 819.06
Wkład własny: 
1 130 819.07
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-122/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Kobylanka
Miejscowość: 
Kobylanka
Kod pocztowy: 
73-108