Przebudowa nawierzchni jezdni w ulicy Jana Kasprowicza, Mariana Buczka, Królowej Jadwigi, 3-go Maja, Małej Kolejki, Środkowej, Stefana Żeromskiego i Osiedlowej w Trzebiatowie

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Trzebiatów

Miejsce realizacji

Powiat gryficki:

Trzebiatów
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
3 843 267.21
Wydatki kwalifikowalne: 
3 769 237.56
Dofinansowanie: 
1 884 618.78
w tym UE: 
1 884 618.78
Wkład własny: 
1 884 618.78
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-124/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Trzebiatów
Miejscowość: 
TRZEBIATÓW
Kod pocztowy: 
72-320

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu