Budowa ulic Łukasiewicza, Curie-Skłodowskiej i Piaskowej w Płotach jako realizacja I etapu Programu rozbudowy i modernizacji dróg gminnych w Gminie Płoty.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Płoty

Miejsce realizacji

Powiat gryficki:

Płoty
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 993 372.46
Wydatki kwalifikowalne: 
1 770 940.18
Dofinansowanie: 
1 062 564.09
w tym UE: 
1 062 564.09
Wkład własny: 
708 376.09
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-126/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Płoty
Miejscowość: 
Płoty
Kod pocztowy: 
72-310

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu