Przebudowa drogi gminnej nr 634001Z w Kosinie, od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1576Z do cmentarza

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Przelewice

Miejsce realizacji

Powiat pyrzycki:

Przelewice
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Wartość ogółem: 
687 408.38
Wydatki kwalifikowalne: 
680 448.36
Dofinansowanie: 
408 269.01
w tym UE: 
408 269.01
Wkład własny: 
272 179.35
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-128/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Przelewice
Miejscowość: 
Przelewice
Kod pocztowy: 
74-210

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu