Przebudowa dróg gminnych wraz z kanalizacją deszczową w Czepinie (ul. Morenowa, ul. Widokowa, ul. Akacjowa) na terenie Gminy Gryfino.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Gryfino

Miejsce realizacji

Powiat gryfiński:

Gryfino
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 354 786.82
Wydatki kwalifikowalne: 
1 354 786.82
Dofinansowanie: 
677 393.41
w tym UE: 
677 393.41
Wkład własny: 
677 393.41
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-130/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Gryfino
Miejscowość: 
Gryfino
Kod pocztowy: 
74-100

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu