Przebudowa mostu nad rzeką Tywą w Pniewie, w ciągu drogi gminnej nr 4104087 relacji Gryfino-Nowe Czarnowo

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Gryfino

Miejsce realizacji

Powiat gryfiński:

Gryfino
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
976 937.70
Wydatki kwalifikowalne: 
976 937.70
Dofinansowanie: 
488 468.85
w tym UE: 
488 468.85
Wkład własny: 
488 468.85
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-131/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Gryfino
Miejscowość: 
Gryfino
Kod pocztowy: 
74-100

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu