Przebudowa i odwodnienie drogi w miejscowości Gardno wraz z odwodnieniem drogi asfaltowej prowadzącej do miejscowości Gardno

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Węgorzyno

Miejsce realizacji

Powiat łobeski:

Węgorzyno
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Wartość ogółem: 
845 786.34
Wydatki kwalifikowalne: 
827 754.81
Dofinansowanie: 
413 877.35
w tym UE: 
413 877.35
Wkład własny: 
413 877.46
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-132/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Węgorzyno
Miejscowość: 
Węgorzyno
Kod pocztowy: 
73-155

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu