Przebudowa drogi powiatowej nr 0125Z – ulicy Sarniej w Trzebiatowie na działkach geodezyjnych nr 37, 45, 577

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Gryficki

Miejsce realizacji

Powiat gryficki:

Trzebiatów
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 128 271.43
Wydatki kwalifikowalne: 
1 116 271.42
Dofinansowanie: 
558 135.71
w tym UE: 
558 135.71
Wkład własny: 
558 135.71
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-133/09
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Gryficki
Miejscowość: 
Gryfice
Kod pocztowy: 
72-300