Przebudowa ul. Skarbowej w Stargardzie Szczecińskim

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Stargard Szczeciński

Miejsce realizacji

Powiat stargardzki:

Stargard Szczeciński - miasto
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne

Wzrost bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, poprawa infrastruktury drogowej i likwidacja powstających na drodze zanieczyszczeń to główne korzyści wynikające z realizacji projektu
pn.” Przebudowa ul. Skarbowej w Stargardzie Szczecińskim”.
 
W ramach projektu wykonano prawie 600 m odcinek jezdni, przy której powstało 60 miejsc parkingowych w tym 4 miejsca dla osób niepełnosprawnych, wybudowano szerokie  chodniki i ciągi pieszo-rowerowe o długości ponad 1 km oraz przebudowano jedno skrzyżowanie.
 
Zlokalizowana w samym centrum miasta,  ulica Skarbowa jest ważnym węzłem komunikacyjnym.  Znajdują się tu domy mieszkalne, niezabudowane działki, Zespół Szkół, urzędy, bank, przychodnia, hotel i inne obiekty gospodarcze. W celu zwiększenia bezpieczeństwa dla użytkowników drogi
i pieszych wyremontowaną drogę oświetlono i zainstalowano dwa progi zwalniające. Powstało również  osiem przejść dla pieszych.
 
Realizacja inwestycji miała również na celu zwiększenie ochrony środowiska w tym rejonie miasta. Wybudowana w ramach projektu kanalizacja deszczowa wraz z rurociągiem zabezpiecza tereny parku miejskiego znajdującego przy ul. Skarbowej przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi oraz błotem. 

Wartość ogółem: 
3 356 236.17
Wydatki kwalifikowalne: 
2 851 103.07
Dofinansowanie: 
1 340 588.66
w tym UE: 
1 340 588.66
Wkład własny: 
1 510 514.41
% dofinansowania: 
47.02
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-134/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Stargard Szczeciński
Miejscowość: 
Stargard Szczeciński
Kod pocztowy: 
73-110

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu