Modernizacja drogi powiatowej 0022Z Łukęcin - Strzeżewo

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Kamieński

Miejsce realizacji

Powiat kamieński:

Dziwnów
Kamień Pomorski
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
4 052 924.67
Wydatki kwalifikowalne: 
4 052 924.67
Dofinansowanie: 
1 948 240.88
w tym UE: 
1 948 240.88
Wkład własny: 
2 104 683.79
% dofinansowania: 
48.07
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-136/09
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Kamieński
Miejscowość: 
Kamień Pomorski
Kod pocztowy: 
72-400

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu