Przebudowa ul. Szkolnej i ul. Osiedle Robotnicze w Golczewie - etap I przebudowa ul. Szkolnej

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Golczewo

Miejsce realizacji

Powiat kamieński:

Golczewo
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 466 009.55
Wydatki kwalifikowalne: 
1 341 275.97
Dofinansowanie: 
670 637.97
w tym UE: 
670 637.97
Wkład własny: 
670 638.00
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-137/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Golczewo
Miejscowość: 
Golczewo
Kod pocztowy: 
72-410

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu