Przebudowa drogi powiatowej nr 1061Z Rąbino – Bierzwnica w km 0+000 – 9+931 na odcinku Rąbino-Sława

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Świdwiński

Miejsce realizacji

Powiat świdwiński:

Rąbino
Świdwin
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Wartość ogółem: 
5 631 571.54
Wydatki kwalifikowalne: 
5 582 936.97
Dofinansowanie: 
3 349 762.17
w tym UE: 
3 349 762.17
Wkład własny: 
2 233 174.80
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-141/09
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Świdwiński
Miejscowość: 
Świdwin
Kod pocztowy: 
78-300

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu