Przebudowa drogi gminnej Ogrodno-Popielewo dla poprawy lokalnej sieci drogowej i podniesienia atrakcyjności turystycznej gminy Połczyn-Zdrój.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Połczyn-Zdrój

Miejsce realizacji

Powiat świdwiński:

Połczyn-Zdrój
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 894 353.96
Wydatki kwalifikowalne: 
1 792 125.30
Dofinansowanie: 
896 062.64
w tym UE: 
896 062.64
Wkład własny: 
896 062.66
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-142/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Połczyn-Zdrój
Miejscowość: 
Połczyn-Zdrój
Kod pocztowy: 
78-320