Przebudowa drogi powiatowej nr 0152Z na odcinku Mrzeżyno – Dźwirzyno - Kołobrzeg wraz z przebudową mostu na kanale Resko, etap I - odcinek Rogowo - Dźwirzyno

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Kołobrzeski

Miejsce realizacji

Powiat gryficki:

Trzebiatów

Powiat kołobrzeski:

Kołobrzeg
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
27 162 968.08
Wydatki kwalifikowalne: 
25 994 894.27
Dofinansowanie: 
10 705 443.25
w tym UE: 
10 705 443.25
Wkład własny: 
15 289 451.02
% dofinansowania: 
41.18
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-143/09
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Kołobrzeski
Miejscowość: 
Kołobrzeg
Kod pocztowy: 
78-100

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu