Poprawa układu komunikacyjnego miasta Szczecinek

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Szczecinecki

Miejsce realizacji

Powiat szczecinecki:

Szczecinek - miasto
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
21 606 352.72
Wydatki kwalifikowalne: 
20 917 933.98
Dofinansowanie: 
6 869 787.02
w tym UE: 
6 869 787.02
Wkład własny: 
14 048 146.96
% dofinansowania: 
32.84
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-144/09
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Szczecinecki
Miejscowość: 
Szczecinek
Kod pocztowy: 
78-400