Poprawa standardu i jakości lokalnej sieci drogowej poprzez przebudowę i modernizację publicznej drogi gminnej Pałowo - Nosalin w gminie Postomino

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Postomino

Miejsce realizacji

Powiat sławieński:

Postomino
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 337 708.75
Wydatki kwalifikowalne: 
2 337 708.75
Dofinansowanie: 
1 168 854.37
w tym UE: 
1 168 854.37
Wkład własny: 
1 168 854.38
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-145/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Postomino
Miejscowość: 
Postomino
Kod pocztowy: 
76-113

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu