Przebudowa ul. Leśnej w Sarbinowie

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Mielno

Miejsce realizacji

Powiat koszaliński:

Mielno
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Wartość ogółem: 
1 205 282.39
Wydatki kwalifikowalne: 
1 018 279.12
Dofinansowanie: 
509 139.55
w tym UE: 
509 139.55
Wkład własny: 
509 139.57
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-149/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Mielno
Miejscowość: 
Mielno
Kod pocztowy: 
76-032

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu