Przebudowa ulicy Lipowej w Białogardzie.

Nazwa beneficjenta: 
Miasto Białogard

Miejsce realizacji

Powiat białogardzki:

Białogard - miasto
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
1 505 112.56
Wydatki kwalifikowalne: 
1 505 112.56
Dofinansowanie: 
903 067.53
w tym UE: 
903 067.53
Wkład własny: 
602 045.03
% dofinansowania: 
60.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-151/09
Nazwa beneficjenta: 
Miasto Białogard
Miejscowość: 
Białogard
Kod pocztowy: 
78-200

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu