Przebudowa drogi powiatowej nr 0354Z, III etap Łazy - Unieście.

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Koszaliński

Miejsce realizacji

Powiat koszaliński:

Mielno
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Wartość ogółem: 
8 286 533.97
Wydatki kwalifikowalne: 
7 552 866.07
Dofinansowanie: 
3 776 433.03
w tym UE: 
3 776 433.03
Wkład własny: 
3 776 433.04
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-153/09
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Koszaliński
Miejscowość: 
Koszalin
Kod pocztowy: 
75-620

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu