Budowa turystycznego ciągu komunikacyjnego w Darłówku Zachodnim - etap II

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Darłowo

Miejsce realizacji

Powiat sławieński:

Darłowo - miasto
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne

Projekt realizowany przez Gminie Miasto Darłowo polegał na przebudowie istniejącego układu komunikacyjnego w turystycznej części miasta Darłowa - Darłówku Zachodnim.
 
Układ komunikacyjny który objęty zosatła projektem zawiera się w ulicach Plażowej, Władysława IV, Wilków Morskich oraz Kotwicznej. Przebudowane zostały następujące odcinki dróg:
- Plażowa – dł. 0,314 km i szer.5 m; wzdłuż ulicy wybudowano zatoki postojowe,
- Władysława IV- dł. 0,218km i szer. 5,5m,
- Wilków Morskich - dł. 0,119km. szer. 6m; przebudowano zatokę autobusową;
- Kotwiczna – dł. 0,144m szer. 5 m; wzdłuż ulicy wybudowano zatoki postojowe.
 
Wszystkie odcinki dróg wykonane zostały z kostki betonowej. Przy wszystkich ulicach zlokalizowano chodniki o nawierzchni z kostki betonowej. Ponadto w ramach projektu wykonano oświetlenie w przebudowywanych ulicach Władysława IV, Wilków Morskich, Kotwicznej oraz Plażowej. Projekt obejmował również wykonanie kanalizacji deszczowej w celu ich odwadniania.
 
Zastosowane materiały oraz technologie gwarantują zachowanie optymalnych zabezpieczeń dla uczestników ruchu turystycznego poprzez:
 
1. likwidację wysokich krawężników na zjazdach;
2. zastosowanie kostki brukowej / bezfugowej /, do produkcji której użyto materiałów najwyższej jakości zdecydowanie wydłużających jej żywotność – mniejsza ilość złuszczeń czy też wykruszeń nawierzchni;
3.zmianę kierunku odprowadzenia wód opadowych, zapewniającą likwidację miejsc zastoin wody na jezdni. 

Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 496 662.33
Wydatki kwalifikowalne: 
2 156 882.78
Dofinansowanie: 
703 512.32
w tym UE: 
703 512.32
Wkład własny: 
1 453 370.46
% dofinansowania: 
32.62
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-154/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Darłowo
Miejscowość: 
Darłowo
Kod pocztowy: 
76-150

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu