Przyjazne miasto w regionie zachodniopom. – poprawa infrastr. Gminy Miasto Sławno poprzez przebudowe ulic na Os. Dzieci Wrzesinskich (ul. Kossaka, ul. Staszica wraz ze skrzyzowaniem z ul. Polanowska)

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Sławno

Miejsce realizacji

Powiat sławieński:

Sławno - miasto
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 510 531.98
Wydatki kwalifikowalne: 
2 370 794.53
Dofinansowanie: 
1 007 419.76
w tym UE: 
1 007 419.76
Wkład własny: 
1 363 374.77
% dofinansowania: 
42.49
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-155/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Sławno
Miejscowość: 
Sławno
Kod pocztowy: 
76-100