Przebudowa dróg w miejscowości Sępolno Wielkie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Biały Bór

Miejsce realizacji

Powiat szczecinecki:

Biały Bór
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
3 150 859.77
Wydatki kwalifikowalne: 
3 129 921.90
Dofinansowanie: 
1 564 960.95
w tym UE: 
1 564 960.95
Wkład własny: 
1 564 960.95
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-156/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Biały Bór
Miejscowość: 
Biały Bór
Kod pocztowy: 
78-425