Przebudowa drogi powiatowej nr 1189Z na ul. 1-go Maja w Białogardzie, na odcinku od skrzyżowania z ul. Grunwaldzką do ul. Ustronie Miejskie

Nazwa beneficjenta: 
Powiat Białogardzki

Miejsce realizacji

Powiat białogardzki:

Białogard - miasto
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
2 101 555.62
Wydatki kwalifikowalne: 
2 075 057.04
Dofinansowanie: 
1 037 528.52
w tym UE: 
1 037 528.52
Wkład własny: 
1 037 528.52
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-157/09
Nazwa beneficjenta: 
Powiat Białogardzki
Miejscowość: 
Białogard
Kod pocztowy: 
78-200

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu