Przebudowa drogi gminnej w Nieborowie

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Pyrzyce

Miejsce realizacji

Powiat pyrzycki:

Pyrzyce
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Wartość ogółem: 
2 037 573.49
Wydatki kwalifikowalne: 
1 948 696.13
Dofinansowanie: 
974 348.06
w tym UE: 
974 348.06
Wkład własny: 
974 348.07
% dofinansowania: 
50.00
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.2. Lokalna infrastruktura drogowa
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.02-32-158/09
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Pyrzyce
Miejscowość: 
Pyrzyce
Kod pocztowy: 
74-200

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu