Budowa i przebudowa dróg stanowiących zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina – I etap odcinek od ulicy Gnieźnieńskiej do ulicy Szczecińskiej.

Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Koszalin

Miejsce realizacji

Powiat m. Koszalin:

M. Koszalin
Kategoria interwencji: 
23 Drogi regionalne/lokalne
Geolokalizacja: 
Wartość ogółem: 
50 000 000.00
Wydatki kwalifikowalne: 
50 000 000.00
Dofinansowanie: 
23 950 200.00
w tym UE: 
23 950 200.00
Wkład własny: 
26 049 800.00
% dofinansowania: 
47.90
Oś: 
2. Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej
Działanie: 
2.1. Zintegrowany system transportowy województwa
Poddziałanie: 
2.1.3. Drogi w miastach na prawach powiatów
Numer wniosku: 
RPZP.02.01.03-32-001/10
Nazwa beneficjenta: 
Gmina Miasto Koszalin
Miejscowość: 
Koszalin
Kod pocztowy: 
75-007

Zdjęcia lotnicze

RPO w obiektywie mieszkańców regionu